Tacrolin Uydu Sempozyumu beğenildi

Türk Dermatoloji Derneğinin bu yıl 26.sını düzenlediği Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Kongre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirildi. Deri ve zührevi hastalıklar ailesini bir araya getiren bu toplantı, alanlarında deneyimli ve tanınmış yerel ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla hem bilimsel hem de sosyal içerik yönünden faydalı bir kongre oldu.

  Kongre kapsamında 21 Ekim günü Farmatek firmasının koşulsuz destek sağladığı uydu sempozyumunun konuşmacıları, Prof. Dr. Akın Aktaş ve Uzman Turist Rehberi Uysal Kırcıl idi.  Prof. Dr. Akın Aktaş, takrolimusun  çeşitli endikasyonlarından, Uysal Kırcıl ise Göbeklitepe’nin arkeolojik öneminden bahsetti.

Takrolimus & Tarihin akışını değiştiren Keşif: Göbeklitepe